FORUM RUAI

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lkL67lpTEdI[/youtube]

Nama Acara    : FORUM RUAI
Format     : Talkshow
Durasi        : 60 menit
Penayangan    : 2 kali seminggu
Audience        : remaja dan dewasa

Program dialog dan interaktif yaang disiarkan secara langsung. Berisi pendalaman terhadap isu-isu, peristiwa atau fenomena yang menjadi isu publik, baik di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan dan sebagainya yang terjadi di kalbar, melalui pemaparan narasumber yang dipandu oleh seorang presenter.