PONTIANAK – Pancasila sebagai dasar Negara, ideologi negara dan pandangan hidup bangsa yang digali oleh para “Pendiri Bangsa” merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Plt. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik ...